ZONE / Kingstone Indonesia / 18. Daud II / Hal. 23
Hal. 23
Metode PA: SABDA, WWG.
1 Samuel 22 (AYT)
1 Kemudian, Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka pergi untuk mendapatkannya di sana.
2 Setiap orang yang berada dalam kesulitan, setiap orang yang berutang, dan setiap orang yang sakit hati berkumpul kepadanya dan dia menjadi pemimpin atas mereka. Ada empat ratus orang yang menyertainya.
3 Kemudian, Daud pergi dari sana ke Mizpa di Moab. Dia berkata kepada raja negeri Moab, “Izinkanlah ayah dan ibuku datang dan tinggal bersamamu, sampai aku mengetahui apa yang diperbuat Allah kepadaku.”
4 Kemudian, dia mengantar mereka untuk menghadap raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama selama Daud ada di kubu pertahanannya.
5 Nabi Gad berkata kepada Daud, “Jangan tinggal di benteng pertahanan itu. Pergi dan pulanglah ke tanah Yehuda.” Akhirnya, Daud pergi dan masuk ke hutan Keret.

Daud II

Daud bersembunyi di gua Adulam
Ayat terkait: 1 Samuel 22:1-5;

Media Partner: