ZONE / Kingstone Indonesia / 45. Habakuk / Hal. 7
Hal. 7
Metode PA: SABDA, WWG.
Habakuk 3 (AYT)
1 Doa Nabi Habakuk. Menurut nyanyian ratapan.
2 “TUHAN, aku telah mendengar kabar tentang Engkau, dan Engkau kutakuti, ya TUHAN! Hidupkanlah perbuatan-Mu dalam pertengahan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, di dalam murka, ingatlah belas kasihan!” (Sela)
3 “Allah datang dari negeri Teman dan Yang Mahakudus dari gunung Paran. (Sela) Kemuliaan-Nya menutupi semesta langit, dan bumi penuh dengan puji-pujian-Nya.
4 Cahaya-Nya seperti cahaya matahari, sinar memancar dari tangan-Nya, dan di situlah tersembunyi kekuatan-Nya.
5 Di hadapan-Nya penyakit sampar pergi, dan demam mengikuti langkah-Nya.
6 Dia berdiri maka bumi berguncang, Dia memandang dan bangsa-bangsa pun gemetar. Gunung-gunung yang ada sejak dahulu kala terserak, bukit-bukit dari zaman purbakala tertunduk, perbuatan-Nya kekal.”
7 “Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan dalam tekanan, tirai tenda-tenda tanah Midian bergetar.
8 Apakah TUHAN murka terhadap sungai-sungai, atau amarah-Mu terhadap sungai-sungai? Ataukah kegeramanmu terhadap laut, sehingga Engkau mengendarai kuda-kuda-Mu, pada kereta kuda kemenangan-Mu?”
9 “Busur-Mu telah Engkau buka, maka keluarlah kata-kata-Mu.” (Sela) “Engkau membagi bumi dengan sungai-sungai.
10 Gunung-gunung melihat Engkau dan menjadi gemetar, air bah menderu, samudra raya memperdengarkan suaranya, dan mengangkat tinggi tangannya.

Habakuk

Doa Habakuk
Ayat terkait: Habakuk 3:1-10;

Media Partner: