ZONE / Kingstone Indonesia / 38. Hosea / Hal. 3
Hal. 3
Metode PA: SABDA, WWG.
Hosea 12 (AYT)
1 (12-2) Efraim memakan angin, dan mengejar angin timur sepanjang hari. Ia terus memperbanyak kebohongan dan kekejaman; Mereka membuat perjanjian dengan Asyur, dan minyak dibawa ke Mesir.
2 (12-3) TUHAN membawa perkara terhadap Yehuda, dan akan menghukum Yakub sesuai dengan jalan-jalannya, dan akan membayarnya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya.
3 (12-4) Di dalam kandungan, dia memegang tumit saudaranya. dan dalam kekuatannya, dia bergulat dengan Allah.
4 (12-5) Dia bergulat dengan malaikat, dan menang. Dia menangis dan memohon belas kasihan-Nya. Dia berjumpa Tuhan di Betel, dan di sanalah Dia berfirman kepada kita,
5 (12-6) TUHAN, Allah semesta alam, TUHAN nama-Nya.
6 (12-7) “Oleh sebab itu, kamu dengan pertolongan Allah berbaliklah. Berpeganglah pada kasih setia dan keadilan, dan berharaplah senantiasa pada Allahmu.”
7 (12-8) “Seorang pedagang, dalam tangannya memegang neraca yang menipu, ia suka menindas.
8 (12-9) Efraim berkata, “Namun, aku kaya. Aku telah memperoleh kekayaan bagi diriku. Dalam segala jerih lelahku mereka takkan menemukan kesalahan, atau dosa dalam diriku.”
9 (12-10) Akulah TUHAN, Allahmu, sejak di tanah Mesir. Aku akan sekali lagi membuatmu menetap dalam tenda-tenda, seperti pada hari-hari pertemuan raya.
10 (12-11) Akulah yang berfirman kepada para nabi, dan Akulah yang memberi banyak penglihatan, dan kepada para nabi, Aku memberikan perumpamaan-perumpamaan.
11 (12-12) Jika ada kejahatan di Gilead, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Di Gilgal, mereka mempersembahkan sapi-sapi jantan, mazbah-mazbah mereka seperti timbunan batu di atas ladang-ladang kosong.
12 (12-13) Yakub melarikan diri ke tanah Aram, di sana Israel menjadi hamba untuk mendapatkan istri, untuk mendapat istri, dia menggembalakan domba.
13 (12-14) Dengan perantaraan seorang nabi, TUHAN membawa Israel keluar dari Mesir, dengan perantaraan nabi ia dijagai.
14 (12-15) Namun, Efraim membuat hasutan yang sangat pahit. Oleh sebab itu, Tuannya akan membiarkan utang darah menimpanya, dan akan membalas perbuatannya yang tercela.

Hosea

Berbalik dari kejahatan
Ayat terkait: Hosea 12:1-14;

Media Partner: