ZONE / Kingstone Indonesia / 37. Yehezkiel / Hal. 1
Hal. 1
Metode PA: SABDA, WWG.
Yehezkiel 1 (AYT)
1 Pada tahun ketiga puluh, pada bulan keempat, hari kelima bulan itu, ketika aku ada di antara orang-orang buangan di dekat Sungai Kebar, langit terbuka dan aku mendapat penglihatan dari Allah.
2 Pada hari kelima bulan itu, yang merupakan tahun kelima pembuangan Raja Yoyakhin,
3 firman TUHAN datang kepada Yehezkiel, anak Busi, imam di negeri orang-orang Kasdim dekat Sungai Kebar. Dan, di sana tangan TUHAN ada di atasnya.
4 Aku melihat, tampaklah angin badai datang dari utara, dan awan besar disertai kilatan api yang terus-menerus menyambar, serta cahaya mengelilingi awan itu. Di dalamnya, di tengah-tengah api itu ada sesuatu seperti logam yang berpendar.

Yehezkiel

Orang-orang buangan di tepi sungai
Ayat terkait: Yehezkiel 1:1-4;

Media Partner: