ZONE / Kingstone Indonesia / 22. Para Raja dan Ilah-Ilah Palsu / Hal. 5
Hal. 5

Para Raja dan Ilah-Ilah Palsu

Ilah-ilah palsu dalam Perjanjian Lama

Media Partner: