ZONE / Komik Alkitab Bergambar / 06. Aku Menyertai Kamu / Hal. 134
Hal. 134
Metode PA: SABDA, WWG.
Ibrani 1 (AYT)
1 Setelah di masa yang lampau, Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi,
2 pada hari-hari terakhir ini, Allah berbicara kepada kita melalui Anak-Nya yang telah dipilih-Nya untuk menjadi Pewaris atas segala sesuatu, yang melalui-Nya juga Allah menciptakan alam semesta.
3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambaran yang sempurna dari sifat-Nya, Ia pula yang menopang segala sesuatu dengan firman kuasa-Nya. Sesudah melakukan penyucian dosa-dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar di tempat tinggi,
4 sehingga Ia menjadi jauh lebih tinggi daripada para malaikat sebab Ia mewarisi nama yang lebih tinggi daripada nama mereka.
5 Sebab, pernahkah Allah berkata kepada malaikat, “Engkau adalah Anak-Ku. Pada hari ini, Aku telah menjadi Bapa-Mu”? Atau, pernahkah Ia berkata tentang mereka, “Aku akan menjadi Bapa bagi-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku.”?
6 Akan tetapi, ketika Allah memperkenalkan Anak sulung-Nya kepada dunia, Ia berkata, “Biarlah seluruh malaikat Allah menyembah Dia.”
7 Tentang para malaikat, Allah berkata, “Ia membuat malaikat-malaikat-Nya menjadi angin, pelayan-pelayan-Nya menjadi nyala api.”
8 Sedangkan tentang Anak-Nya, Ia berkata, “Takhta-Mu, ya Allah, akan ada selama-lamanya. Tongkat kebenaran adalah tongkat Kerajaan-Mu.
9 Engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Karena itu, Allah, yaitu Allah-Mu, telah mengurapi Engkau dengan minyak sukacita melebihi sahabat-sahabat-Mu.”
10 Dan lagi, “Engkau, Tuhan, pada mulanya Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu.
11 Bumi dan langit akan lenyap, tetapi Engkau akan tetap ada. Bumi dan langit akan usang seperti pakaian.
12 Seperti jubah Engkau akan melipatnya, dan seperti pakaian, mereka akan diganti. Akan tetapi, Engkau tidak akan berubah, dan tahun-tahun-Mu tidak akan pernah berakhir.”
13 Dan, kepada malaikat yang mana Allah pernah berkata seperti ini, “Duduklah di sebelah kanan-Ku sampai Aku meletakkan musuh-musuh-Mu di bawah kuasa-Mu”?
14 Bukankah malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan?
Yakobus 1 (AYT)
1 Salam dari Yakobus, pelayan Allah dan Kristus Yesus, kepada kedua belas suku yang tersebar di seluruh dunia.
2 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan.
3 Sebab, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan.
4 Biarlah ketabahan memberikan hasil yang penuh supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan apa-apa.
5 Akan tetapi, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah, yang dengan murah hati memberi kepada semua orang tanpa mencela, dan itu akan diberikan kepadanya.
6 Namun, dia harus memintanya dengan iman dan tidak bimbang, sebab orang yang bimbang adalah seperti gelombang laut, ditiup angin ke sana kemari.
7 Orang seperti itu janganlah mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan.
8 Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam semua jalan hidupnya.
9 Biarlah saudara yang hidup sederhana bangga dalam kedudukannya yang tinggi,
10 dan orang kaya dalam kedudukannya yang rendah, sebab seperti bunga rumput, dia akan lenyap.
11 Sebab, matahari terbit dengan panasnya yang semakin terik, dan melayukan rumput, bunganya gugur, dan keindahannya pun lenyap. Demikian juga, orang kaya akan lenyap di tengah-tengah usahanya.
12 Diberkatilah orang yang tabah dalam pencobaan karena setelah dia terbukti tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada mereka yang mengasihi Dia.
13 Jika seseorang dicobai, janganlah dia berkata, “Aku sedang dicobai Allah.” Sebab, Allah tidak dapat dicobai oleh si Jahat dan Dia sendiri tidak mencobai siapa pun.
14 Namun, setiap orang dicobai ketika dia diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri.
15 Ketika keinginan dibuahi, dia akan melahirkan dosa dan ketika dosa menjadi matang, dia akan melahirkan maut.
16 Saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat.
17 Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, pada-Nya tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan.
18 Atas kehendak-Nya sendiri, Dia menjadikan kita dengan firman kebenaran supaya kita menjadi buah sulung dari semua ciptaan-Nya.
19 Saudara-saudara yang kukasihi, perhatikanlah ini: hendaklah tiap-tiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah.
20 Sebab, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran Allah.
21 Karena itu, buanglah segala ketidaksucian dan banyaknya kejahatan, dan terimalah dengan kelemahlembutan firman Allah yang telah tertanam di dalammu, yang sanggup menyelamatkan jiwamu.
22 Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar; jika tidak, kamu menipu diri sendiri.
23 Sebab, jika orang mendengar firman, tetapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang sedang mengamati wajah aslinya di cermin.
24 Setelah mengamati dirinya dan pergi, dia segera lupa seperti apa wajahnya tadi.
25 Namun, orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, dan bertekun di dalamnya, dia tidak menjadi pendengar yang lupa, tetapi menjadi pelaku firman. Dia akan diberkati atas apa yang dilakukannya.
26 Jika seseorang mengira bahwa dia adalah orang yang taat beribadah, tetapi dia tidak dapat mengendalikan lidahnya, dia menipu hatinya sendiri. Ketaatannya itu sia-sia.
27 Ibadah yang murni dan tidak tercela di hadapan Allah dan Bapa kita adalah mengunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda dalam penderitaan mereka, dan menjaga dirinya sendiri supaya tidak dicemari oleh dunia.
1 Petrus 1 (AYT)
1 Dari Petrus, seorang rasul Kristus Yesus, kepada orang-orang yang tinggal sebagai orang asing, yang tersebar di seluruh wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia;
2 yang dipilih sejak semula oleh Allah Bapa melalui pengudusan oleh Roh untuk dapat hidup dalam ketaatan kepada Kristus Yesus dan memperoleh percikan darah-Nya: Kiranya anugerah dan damai sejahtera melimpah atasmu!
3 Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Kristus Yesus, yang sesuai dengan anugerah-Nya yang sangat besar, telah melahirkan kita kembali dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati,
4 dan untuk mewarisi milik pusaka yang tidak dapat binasa, tidak dapat rusak, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga untuk kamu,
5 yaitu kamu yang dilindungi oleh kuasa Allah melalui iman keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman.
6 Dalam hal inilah, kamu sangat bersukacita, sekalipun untuk sementara waktu, jika diperlukan, kamu harus menderita berbagai macam pencobaan
7 sehingga imanmu yang lebih berharga daripada emas yang fana, sekalipun telah teruji oleh api, terbukti murni dan menghasilkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat penyataan Kristus Yesus.
8 Kamu belum pernah melihat Dia, tetapi kamu mengasihi-Nya, dan meskipun sekarang kamu tidak melihat-Nya, tetapi kamu percaya kepada-Nya. Kamu bergembira dengan sukacita yang tidak terkatakan dan yang dipenuhi kemuliaan,
9 sebab akhir dari tujuan imanmu sedang tercapai, yaitu keselamatan jiwamu.
10 Tentang keselamatan ini, para nabi yang menubuatkan anugerah yang akan menjadi milikmu itu telah menyelidiki dan mempelajarinya dengan sangat teliti.
11 Mereka mencari tahu tentang siapa dan kapankah waktu yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka ketika Ia menubuatkan penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan datang sesudahnya.
12 Kepada para nabi itu dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dalam hal-hal yang kini telah disampaikan kepadamu melalui orang-orang yang mengabarkan Injil kepadamu dengan Roh Kudus yang diutus dari surga, hal-hal itulah yang sangat ingin disaksikan oleh para malaikat.
13 Karena itu, siapkanlah akal budimu dan waspadalah, letakkanlah pengharapanmu sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu saat Kristus Yesus dinyatakan.
14 Sebagai anak-anak yang taat, janganlah tunduk kepada nafsu jahatmu seperti ketika kamu masih hidup dalam kebodohanmu,
15 tetapi kuduslah dalam segala tingkah lakumu, seperti Allah yang memanggilmu adalah kudus.
16 Sebab, ada tertulis, “Kuduslah kamu karena Aku kudus.”
17 Dan, jika kamu memanggil-Nya sebagai Bapa, yaitu Dia yang menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan, hiduplah dalam rasa takut selama kamu masih tinggal sebagai orang asing,
18 dengan mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana seperti emas atau perak,
19 melainkan dengan darah Kristus yang mulia, darah Anak Domba yang tidak bercacat dan yang sempurna.
20 Sebab, Kristus sudah dipilih sebelum dunia diciptakan, tetapi Dia baru dinyatakan pada zaman akhir ini demi kamu.
21 Melalui Dia, kamu menjadi percaya kepada Allah, yaitu Allah yang membangkitkan-Nya dari antara orang mati dan Allah yang memberikan kemuliaan kepada-Nya, supaya iman dan pengharapanmu adalah dalam Allah.
22 Karena kamu sudah memurnikan jiwamu dalam ketaatan kepada kebenaran sehingga memiliki kasih persaudaraan yang tulus, maka marilah saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dari hati yang murni,
23 sebab kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang dapat mati, melainkan dari benih yang tidak dapat mati, yaitu melalui firman Allah yang hidup dan tinggal tetap.
24 Kitab Suci berkata, “Segala yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput; Rumput layu dan bunganya gugur,
25 tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya.” Dan, firman itu adalah Injil yang diberitakan kepadamu.
2 Petrus 1 (AYT)
1 Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Kristus Yesus, kepada mereka yang telah menerima iman yang sama dengan yang kami miliki melalui kebenaran Allah dan Juru Selamat kita, Kristus Yesus.
2 Kiranya anugerah dan damai sejahtera melimpah bagimu dalam pengenalan akan Allah dan Yesus, Tuhan kita.
3 Kuasa-Nya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup dan kesalehan, melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita menuju kemuliaan dan kebaikan-Nya.
4 Melaluinya, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji-Nya yang sangat besar dan berharga supaya olehnya kamu dapat ikut ambil bagian dalam keilahian-Nya, dan terhindar dari kerusakan yang terjadi di dunia, yang disebabkan oleh berbagai hawa nafsu yang membinasakan.
5 Untuk tujuan itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan imanmu dengan kebajikan, kebajikan dengan pengetahuan,
6 dan pengetahuan dengan penguasaan diri, dan penguasaan diri dengan ketabahan, ketabahan dengan kesalehan,
7 kesalehan dengan kasih persaudaraan, kasih persaudaraan dengan kasih.
8 Sebab, jika semuanya ini ada dalam dirimu dan terus bertambah-tambah, kamu tidak mungkin menjadi sia-sia atau tidak berbuah dalam pengenalan akan Tuhan kita, Kristus Yesus.
9 Akan tetapi, orang yang tidak memiliki semuanya itu adalah orang yang tidak dapat melihat dengan jelas dan buta karena dia lupa bahwa dia telah dibersihkan dari dosa-dosanya yang lalu.
10 Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah lebih giat lagi untuk memastikan bahwa kamu benar-benar dipanggil dan dipilih; sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah jatuh.
11 Dengan demikian, pintu ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, akan terbuka lebar bagimu.
12 Itulah sebabnya, aku bermaksud untuk selalu mengingatkanmu akan semua hal itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah dibangun dengan kukuh dalam kebenaran yang sekarang kamu miliki.
13 Selama aku masih hidup dalam tenda duniawi ini, aku menganggap perlu untuk mendorong kamu dengan cara mengingatkanmu,
14 sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan tenda ini seperti yang telah ditunjukkan kepadaku dengan jelas oleh Tuhan kita, Kristus Yesus.
15 Dan, aku akan berusaha dengan sungguh-sungguh supaya setelah kepergianku, kamu dapat selalu mengingat semuanya ini.
16 Sebab, kami tidak mengikuti mitos-mitos yang dikarang dengan cerdik ketika memperkenalkan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Kristus Yesus, tetapi karena kami adalah saksi-saksi mata akan kemuliaan-Nya.
17 Sebab, Dia menerima hormat dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara Yang Mahamulia datang kepada-Nya, “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.”
18 Kami pun mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan-Nya di atas gunung suci.
19 Kami juga semakin diyakinkan oleh perkataan nubuat, yang sebaiknya juga kamu perhatikan dengan cermat, seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai pagi datang dan bintang fajar terbit dalam hatimu.
20 Akan tetapi, hal terutama yang harus kamu pahami adalah bahwa tidak ada nubuat dalam Kitab Suci yang berasal dari penafsiran seorang manusia,
21 sebab tidak ada satu pun nubuat yang muncul dari keinginan manusia, sebaliknya dari orang-orang berbicara atas nama Allah berdasarkan pimpinan Roh Kudus.
1 Yohanes 1 (AYT)
1 Sesuatu yang sudah ada sejak semula, yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat dengan mata kami, yang sudah kami perhatikan dan sentuh dengan tangan kami, yaitu Firman kehidupan,
2 kehidupan itu telah dinyatakan dan kami telah melihat-Nya. Kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang kehidupan kekal itu, yang sudah ada bersama-sama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami.
3 Hal yang sudah kami lihat dan dengar itu, kami beritakan juga kepadamu supaya kamu juga mempunyai persekutuan bersama kami. Sesungguhnya, persekutuan kami itu adalah bersama Allah Bapa dan anak-Nya, Kristus Yesus.
4 Semua hal ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacitamu menjadi penuh.
5 Inilah berita yang sudah kami dengar tentang Dia dan kami sampaikan kepadamu, yaitu Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
6 Jika kita mengatakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran.
7 Namun, jika kita berjalan dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, kita mempunyai persekutuan satu dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya, membersihkan kita dari semua dosa.
8 Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
9 Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk membersihkan kita dari semua kejahatan.
10 Jika kita mengatakan bahwa kita belum pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi penipu dan firman-Nya tidak ada di dalam kita.
2 Yohanes 1 (AYT)
1 Dari penatua, kepada ibu yang dipilih dan kepada anak-anaknya, yang kukasihi dalam kebenaran, dan bukan aku saja, tetapi juga semua orang yang mengenal kebenaran,
2 sebab kebenaran yang tinggal dalam kita dan yang akan bersama kita selamanya.
3 Anugerah, belas kasih, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus, Sang Anak, menyertai kita dalam kebenaran dan kasih.
4 Aku sangat bersukacita karena mengetahui bahwa beberapa anakmu hidup dalam kebenaran, sebagaimana perintah yang telah kita terima dari Bapa.
5 Sekarang, aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan sebuah perintah baru, melainkan perintah yang sudah kita miliki sejak semula supaya kita saling mengasihi.
6 Dan, inilah kasih, bahwa kita hidup menurut perintah-perintah-Nya. Inilah perintah itu, seperti yang sudah kamu dengar sejak semula supaya kamu hidup di dalamnya.
7 Sebab, banyak penyesat telah muncul ke dunia, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Kristus yang datang dalam wujud manusia. Mereka adalah penyesat dan anti-Kristus.
8 Berhati-hatilah agar kamu tidak kehilangan apa yang sudah kita usahakan, tetapi menerima upah seutuhnya.
9 Setiap orang yang berjalan keluar dan tidak tinggal dalam ajaran Kristus, dia tidak memiliki Allah. Akan tetapi, siapa pun yang tinggal dalam ajaran itu memiliki, baik Bapa maupun Anak.
10 Jika ada orang yang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, jangan menerima dia ke dalam rumahmu atau memberi salam apa pun.
11 Sebab, siapa pun yang menyambut dia, mengambil bagian dalam pekerjaan jahat orang itu.
12 Banyak hal yang ingin kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Namun, aku berharap dapat datang kepadamu dan berbicara secara tatap muka supaya sukacita kita dipenuhkan.
13 Anak-anak dari saudaramu yang terpilih menyampaikan salam kepadamu.
3 Yohanes 1 (AYT)
1 Dari penatua kepada Gayus terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran.
2 Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal, semoga tubuhmu sehat, sama seperti jiwamu juga sehat.
3 Sebab, aku sangat bersukacita ketika saudara-saudara datang dan bersaksi tentang kebenaranmu, bagaimana saat ini kamu hidup dalam kebenaran.
4 Aku tidak memiliki sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku berjalan dalam kebenaran.
5 Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak dengan setia dalam semua usahamu bagi saudara-saudara, meskipun mereka orang asing.
6 Mereka telah bersaksi tentang kasihmu di hadapan jemaat. Kamu akan melakukan yang baik apabila menolong mereka melanjutkan perjalanan dengan cara yang berkenan kepada Allah.
7 Sebab, mereka telah pergi demi Nama itu, tanpa menerima apa pun dari orang-orang yang tidak percaya.
8 Karena itu, kita harus membantu orang-orang seperti mereka sehingga kita menjadi rekan pelayanan bagi kebenaran.
9 Aku telah menulis surat kepada jemaat, tetapi Diotrefes, yang suka menonjolkan diri di antara mereka, tidak mau menerima kami.
10 Karena itu, kalau aku datang, aku akan mengingatkan dia atas tindakannya, yang memfitnah kami dengan kata-kata yang jahat! Tidak hanya itu, dia juga tidak mau menerima saudara-saudara yang datang dan melarang mereka yang mau menerima saudara-saudara itu serta mengucilkan mereka dari jemaat.
11 Saudaraku yang kukasihi, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Orang yang berbuat baik berasal dari Allah, tetapi orang yang berbuat jahat, belum melihat Allah.
12 Semua orang telah bersaksi yang baik tentang Demetrius, bahkan kebenaran bersaksi demikian. Kami juga bersaksi, dan kamu tahu bahwa kesaksian kami benar.
13 Ada banyak hal yang ingin kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menuliskannya kepadamu dengan pena dan tinta.
14 Aku berharap untuk menemuimu segera dan kita akan berbicara secara tatap muka. (1-15) Damai sejahtera bagimu. Kawan-kawan di sini mengirimkan salam untukmu. Sampaikan juga salam kami kepada setiap saudara di sana.
Yudas 1 (AYT)
1 Dari Yudas, pelayan Kristus Yesus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang dipilih dan dikasihi Allah Bapa, serta yang dipelihara bagi Kristus Yesus.
2 Kiranya belas kasih, damai sejahtera, dan kasih melimpah atasmu.
3 Saudara-saudara terkasih, sementara aku berusaha keras menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa perlu menulis kepadamu dan memintamu supaya kamu berjuang sungguh-sungguh untuk iman yang disampaikan sekali untuk selamanya kepada orang-orang kudus.
4 Sebab, orang-orang tertentu telah menyusup tanpa disadari, yaitu mereka yang sejak dahulu telah ditentukan untuk dihukum, orang-orang tidak beriman yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk memuaskan nafsu dan menolak satu-satunya Penguasa dan Tuhan kita, Kristus Yesus.
5 Aku ingin mengingatkanmu meskipun kamu telah mengetahuinya sepenuhnya, bahwa Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya dengan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, tetapi kemudian Dia membinasakan mereka yang tidak percaya.
6 Dan, malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, telah Dia ikat dengan rantai abadi dalam kegelapan yang paling gelap untuk penghakiman pada hari besar nanti.
7 Demikian juga Sodom dan Gomora serta kota-kota di sekitarnya, yang memuaskan diri dalam dosa seksual dan mengejar nafsu yang tidak wajar, telah menanggung hukuman api kekal sebagai contoh.
8 Seperti itu jugalah orang-orang ini, mengandalkan mimpi-mimpi mereka, mencemarkan tubuh, menolak kekuasaan, dan menghina semua yang mulia.
9 Mikhael saja, sang penghulu malaikat, ketika bertengkar dengan Setan tentang mayat Musa, tidak berani mengucapkan kata-kata hujatan kepadanya, melainkan hanya berkata, “Kiranya Tuhan memarahi kamu!”
10 Akan tetapi, para penyesat ini menghujat hal-hal yang tidak mereka ketahui, yang hanya mereka ketahui berdasarkan naluri, seperti binatang yang tidak memiliki akal. Oleh hal-hal inilah mereka akan dihancurkan.
11 Celakalah mereka! Mereka telah mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan mengejar dengan serakah kesalahan yang dilakukan Bileam, dan binasa karena pemberontakan seperti Korah.
12 Mereka ini seperti noda dalam perjamuan kasihmu, yang melahap makanan bersamamu tanpa rasa takut, peduli hanya kepada diri sendiri. Mereka seperti awan yang tidak membawa hujan, yang ditiup angin ke sana kemari. Mereka seperti pohon-pohon yang tidak berbuah pada musimnya, mati dua kali, dan dicabut seakar-akarnya.
13 Mereka seperti gelombang laut yang ganas, yang membuihkan kehinaan mereka sendiri. Mereka seperti bintang-bintang yang mengembara, yang baginya kegelapan yang pekat yang telah disediakan untuk selamanya.
14 Juga tentang orang-orang inilah Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, bernubuat, “Lihatlah, Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudus-Nya,
15 untuk menjalankan penghakiman atas semua orang; menghukum semua orang fasik atas semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dengan cara yang fasik, dan atas semua perkataan kasar yang telah diucapkan oleh orang-orang berdosa yang fasik terhadap Allah.”
16 Mereka adalah orang-orang yang suka mengeluh, mencari-cari kesalahan, dan menuruti hawa nafsu mereka sendiri; mereka bermulut besar dan menjilat orang lain demi mendapatkan keuntungan.
17 Saudara-saudara yang kukasihi, kamu harus mengingat apa yang telah dikatakan rasul-rasul Tuhan kita, Kristus Yesus.
18 Mereka telah berkata kepadamu, “Pada zaman akhir, akan ada para pencemooh yang hanya mengikuti nafsu mereka yang fasik.”
19 Mereka adalah orang-orang yang menyebabkan perpecahan, mengikuti nafsu duniawi, dan tidak memiliki Roh.
20 Akan tetapi, kamu, Saudara-saudara yang kukasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
21 Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Kristus Yesus, yang menuntun kepada hidup kekal.
22 Milikilah kemurahan hati bagi mereka yang ragu-ragu,
23 selamatkanlah orang lain dengan merebut mereka dari api. Kepada yang lain, perlihatkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut, dengan membenci pakaian mereka yang dicemari hawa nafsu duniawi.
24 Bagi Dia, yang berkuasa menjagamu tidak jatuh dan menghadirkanmu tanpa cacat di hadapan takhta kemuliaan-Nya dengan sukacita besar.
25 Bagi satu-satunya Allah, Juru Selamat kita, melalui Kristus Yesus, Tuhan kita, kemuliaan, keagungan, kekuatan, dan kuasa sepanjang masa, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.
Wahyu 1 (AYT)
1 Penyataan dari Yesus Kristus, yang diberikan Allah kepada-Nya untuk ditunjukkan kepada hamba-hamba-Nya tentang hal-hal yang segera harus terjadi. Yesus Kristus memberikan penyataan ini melalui malaikat-Nya untuk disampaikan kepada Yohanes, hamba-Nya.
2 Yohanes telah menjadi saksi firman Allah dan juga Yesus Kristus, atas segala sesuatu yang telah dilihatnya.
3 Diberkatilah orang yang membaca dengan suara keras firman nubuatan ini dan diberkatilah juga mereka yang mendengarkannya dan melakukan apa yang tertulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat.
4 Dari Yohanes, kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia. Anugerah dan damai sejahtera untukmu dari Dia Yang Ada, Yang sudah Ada, dan Yang akan Datang; serta dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya,
5 dan dari Kristus Yesus, Saksi yang setia, yang pertama kali bangkit dari antara orang mati dan Penguasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa-dosa kita dengan darah-Nya,
6 dan telah menjadikan kita menjadi satu kerajaan, imam-imam bagi Allah dan Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya! Amin.
7 Lihatlah, Yesus datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, bahkan mereka yang sudah menusuk-Nya; dan semua bangsa di bumi akan meratap karena Dia. Ya, ini akan terjadi! Amin.
8 “Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, Yang Ada, Yang sudah Ada, dan Yang akan Datang, Yang Mahakuasa.”
9 Aku, Yohanes, saudara dan sesamamu yang ambil bagian dalam kesusahan, dalam Kerajaan, dan dalam ketekunan di dalam Yesus, berada di pulau yang disebut Patmos karena firman Allah dan kesaksian Yesus.
10 Aku dikuasai Roh pada Hari Tuhan, dan aku mendengar suara nyaring dari belakangku seperti bunyi trompet,
11 yang berkata, “Tuliskanlah semua yang kamu lihat ke dalam sebuah buku dan kirimkan itu kepada tujuh jemaat: Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia, dan Laodikia.”
12 Lalu, aku menoleh untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku menoleh, aku melihat tujuh kaki dian emas,
13 dan di tengah-tengah kaki dian itu, aku melihat seseorang seperti Anak Manusia, memakai jubah sampai ke kaki dan sebuah selempang emas di dada-Nya.
14 Kepala dan rambut-Nya putih seperti bulu domba, seputih salju; dan mata-Nya seperti nyala api.
15 Kaki-Nya mengilap seperti tembaga yang membara dalam perapian dan suara-Nya seperti gemuruh air bah.
16 Di tangan kanan-Nya, Ia memegang tujuh bintang dan dari mulut-Nya keluar sebuah pedang tajam bermata dua, dan wajah-Nya bercahaya seperti matahari yang terik.
17 Ketika aku melihat Dia, aku jatuh di kaki-Nya seperti orang mati. Namun, Ia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku dan berkata, “Jangan takut; Akulah Yang Awal dan Yang Akhir,
18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, tetapi lihatlah Aku hidup sampai selama-lamanya, dan Aku memegang kunci maut dan kunci Hades.
19 Karena itu, tuliskanlah hal-hal yang telah kamu lihat, dan hal-hal yang terjadi sekarang dan hal-hal yang akan terjadi sesudahnya.
20 Inilah rahasia tentang tujuh bintang yang kamu lihat di tangan kanan-Ku dan tujuh kaki dian emas itu. Tujuh bintang itu adalah para malaikat dari tujuh jemaat; dan tujuh kaki dian itu adalah tujuh jemaat.”

Aku Menyertai Kamu

Alfa Omega

Media Partner: